Handelsbetingelser

Når du køber via 24-7-flexshop.dk handler du med FlexBiz Partner ApS (cvr 29389306)  Danshøjvej 52 B, DK-2500 Valby - i det følgende kaldet Sælger.

Varemodtagelse

Køber har pligt til straks efter modtagelse at sikre at leveransen er uden fejl og mangler. Reklamationer over fejl eller mangler skal ske skriftligt inden 14 dage fra modtagelsen. 

Fortrydelsesret

Når du som privatperson køber på internettet, har du ifølge loven 14 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder et køb foretaget på 24-7-flexshop.dk, bedes du returnere varen til vores adresse: Danshøjvej 52 B, DK-2500 Valby.
Husk altid at oplyse dit registrerings- og kontonummer, hvis vi skal føre pengene tilbage til dig.

Online kurser og digitale andre produkter
Online kurser og andre digitale produkter er omfattet af fortrydelsesretten. Ved ibrugtagning bortfalder fortrydelsesretten. 
Digtale produkter betragtes som ibrugtaget, når e-mail med adgangoplysninger er fremsendt til køber, e-mail med produktet vedhæftet er fremsendt til køber og/eller produktet er downloaded.

Afbestilling af sessioner, workshops, kurser, foredrag og events
Ved afbestilling mindre end 2 uger før afvikling er der ingen refusion.
Ved afbestilling 2-4 uger fær afvikling gives 50% refusion.
ved afbestilling frem til 4 uger før afvikling gives fuld refusion.

Rettigheder

Alle rettigheder til digitale produkter tilhører Sælger. Ved køb opnås alene brugsret for én person, med mindre andet udtrykkeligt er angivet.
Hel eller delvis kopiering af indhold er ikke tilladt.
Videresalg, videredistribution eller overdargelse til tredjemand er ikke tilladt.

Kontakt/Support

Enhver henvendelse vedrørende produkter købt via 24-7-flexshop.dk  bedes rettet til Shop.Keeper@24-7-flexshop.dk